Brochures

Administratie bij zwangerschap en bevalling

Het Groeipakket

Aanvraag startbedrag

 

 • Er zijn reeds kinderen binnen deze relatie
  Aanvraag via kinderbijslagfonds die huidig basisbedrag van jongste kind betaalt

 

 • Het is het eerste kind binnen deze relatie
  • Kind woont in Vlaanderen: vrije keuze in kinderbijslagfonds
  • Kind woont in Brussel: aanvraag bij kinderbijslagfonds van papa of partner of UCM
  • Kind woont in Wallonië: aanvraag bij kinderbijslagfonds van papa of UCM
  • Kind woont in Duitstalig België: Kindergeldkasse Ostbelgie

Kinderbijslagfondsen

Startbedrag

 

 • Bedrag: 1190,68 euro per kind (bedrag januari 2023)
 • Aan te vragen vanaf 4 maand voor vermoedelijke bevallingsdatum
 • Uitbetaling ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum

Basisbedrag

 

 • Bedrag: 173,20 euro per kind (bedrag januari 2023)
 • Eerst baby aangeven op dienst bevolking van de stad/gemeente van geboorte baby.
 • De gekozen uitbetaler die het startbedrag uitbetaalde, zal na bevalling ook automatisch het basisbedrag en eventuele toeslagen uitbetalen

Moederschapsrust

Moederschapsrust werknemers

 • Totaal: 15 weken
 • Voor de bevalling: 1 week verplicht
 • Na de bevalling: 9 weken verplicht
 • Anderen weken vrij te kiezen
 • Totaal 19 weken
 • Voor de bevalling: 1 week verplicht
 • Na de bevalling: 9 weken verplicht
 • Anderen weken vrij te kiezen

Postnataal verlof

 • Moederschapsrust
  • Doel: zoveel mogelijk moederschapsrust na bevalling (sinds juni 2020)
  • Indien prenataal verlof 7 dagen voor effectieve bevallingsdatum
   • 14 weken bij één kind
   • 18 weken bij meerlingen
   • ook bij arbeidsongeschiktheid (ziekte), tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, economische werkloosheid voor bedienden en preventieve werkverwijdering voorafgaand aan de effectieve bevallingsdatum…
 • Verlengde moederschapsrust
  • Elke verblijfsdag van het kindje op neonatologie of N* vanaf dag 8 na geboorte
  • Max 24 weken

Geboorteverlof (~ vaderschapsverlof) 

 • 20 dagen
 • Op te nemen binnen 4 maanden na de geboorte
 • Kan opgenomen worden in een aaneengesloten periode opnemen of met losse dagen
 • Eerste 3 dagen: vergoeding door werkgever vanaf 4de dag: vergoeding door mutualiteit
 • Enkel recht mits huwelijk of erkenning van het kind

Andere verlofstelsels werknemers

 • Ouderschapsverlof
  • Opnemen vanaf geboorte tot 12 jaar
  • Voltijds (4 m), deeltijds (8m), 1/5 (20m) of 1/10 (40 m)
  • Uitbetaald door de RVA
 • Lactatieverlof/lactatiepauzes
  • Profylactisch verlof: betaald (niet voor iedereen)
  • Individueel toegestaan borstvoedingsverlof: vaak onbetaald
   (voor iedereen)
  • Borstvoedingspauzes: betaling via mutualiteit

Zelfstandig statuut mama

 • Moederschapsrust
  • 12 weken (13 weken voor tweeling)
  • 3 weken verplicht te nemen waarvan 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum alle activiteiten moeten volledig gestopt worden.
  • Overige 9 weken : keuze of je deze neemt + keuze om deeltijds te nemen (18w deeltijds)
 • Verlenging moederschapsrust ook mogelijk
 • Voor verdere administratieve items en informatie: contactname met sociaal verzekeringsfonds en/of mutualiteit.

Zelfstandig statuut mee-ouder

 • Recht op 20 volledige dagen of 40 halve dagen
 • Te nemen binnen een periode van 4 maanden na de geboorte
 • Aan te vragen via het sociaal verzekeringsfonds. Zij doen ook de uitbetaling.

Erkenning en aangifte

Erkenning

 • Enkel voor ongehuwden
 • Best voor de bevalling, maar kan ook bij geboorteaangifte (of zelfs nog later)
 • Voor bevalling
  • Samen naar stad/gemeente waar je woont
  • Identiteitsbewijzen + attest zwangerschap meenemen
 • Na bevalling:
  • Binnen de 15 dagen na de bevalling
  • Samen naar stad/gemeente je bevallen bent
  • identiteitsbewijzen + bewijs van geboorte

Geboorteaangifte

 • Binnen 15 dagen na geboorte
 • In stad/gemeente waar je bevalt
 • Welke documenten ontvang je?
  • Geboorteattesten
  • Attest voor mutualiteit
  • Attest inenting tegen poliomyelitis

Verzekering en hospitalisatie

Verzekering en hospitalisatie

 • Prijs hangt af van kamerkeuze, geneesheer, bevalling, verzekering,….
 • Vaginale bevalling
  • raming normaal verzekerde
   • gemeenschappelijke kamer: ±€300
   • privékamer: ±€2000
 • Keizersnede (sectio)
  • raming normaal verzekerde
   • gemeenschappelijke kamer: ±€300
   • privékamer: ±€2500
 • Ziekenfonds betaalt een groot deel van de kosten
 • Hospitalisatieverzekering?
  • Belangrijk verschil hospitalisatieverzekering bij mutualiteit of verzekering bij private verzekeringsmaatschappij
  • Verschil van polis tot polis dus best vooraf checken!

Hulp en zorg aan huis

Prenatale zorg

 • Medische opvolging door vroedvrouw/huisarts in aanvulling van de opvolging door de gynaecoloog
 • Prenataal contact door Kind & Gezin
 • Kraamzorg (= gezins en kraamhulp)
  • Prijs afhankelijk van gezamenlijk belastbaar inkomen
  • Sommige ziekenfondsen geven een vergoeding
  • Sommige hospitalisatieverzekeringen komen geheel of gedeeltelijk tussen
  • Kan vanaf 1 maand vóór de vermoedelijke bevallingsdatum opstarten tot 2m na de bevalling
  • Graag op tijd aanvragen (uiterlijk voor 30 weken)

Postnatale zorg

 • Medische nazorg door vroedvrouw
  • Verplicht eerste 5 dagen + nadien aanbevolen
  • Door ziekenfonds terugbetaald (eerste 5 dagen + 6 facultatieve huisbezoeken. Langer mogelijk met doktersvoorschrift of bij medische verwikkelingen)
  • Enkel verplaatsingskosten vroedvrouw te betalen + eenmalige opstartkost
  • www.vroedvrouwen.be
 • Postnataal contact door Kind & Gezin
 • Kraamzorg (= gezins en kraamhulp)
  • Zie vorige slide