Administratie tijdens zwangerschap en bevalling

 • Het groeipakket
 • Zwangerschapsrust en geboorteverlof
 • Erkenning en verklaring
 • Verzekering en ziekenhuisopname
 • Hulp en verzorging thuis

Het groeipakket

Verzoek om startbedrag

 • Er zijn al kinderen in deze relatie.
  Aanvraag via kinderbijslagfonds dat het huidige basisbedrag van het jongste kind betaalt.
 • Het is het eerste kind in deze relatie
  • vrije keuze in kinderbijslagfonds

Kinderbijslagfonds

Startbedrag

 • Bedrag: 1190,68 euro per kind (bedrag januari 2023)
 • Aan te vragen vanaf 4 maanden voor de verwachte leveringsdatum
 • Betaling ten vroegste 2 maanden voor de verwachte leveringsdatum

Basisbedrag

 • Bedrag: 173,20 euro per kind (bedrag januari 2023)
 • Registreer de baby eerst bij de bevolkingsdienst van de stad/gemeente waar de baby is geboren.
 • De gekozen betaler die het startbedrag heeft betaald, betaalt na levering automatisch ook het basisbedrag en eventuele toeslagen.

Zwangerschapsrust

Werknemers met zwangerschapsrust

 • Totaal: 15 weken
 • Vóór de bevalling: 1 week nodig
 • Na de bevalling: 9 weken verplicht
 • Anderen weken vrij om te kiezen
 • Totaal 19 weken
 • Vóór de bevalling: 1 week nodig
 • Na de bevalling: 9 weken verplicht
 • Anderen weken vrij om te kiezen

Postnatale rust

 • Zwangerschapsrust
  • Doel: zoveel mogelijk zwangerschapsrust na de bevalling (sinds juni 2020)
  • Indien prenataal verlof 7 dagen voor de effectieve bevallingsdatum
  • 14 weken met één kind
  • 18 weken met meerlingen
  • ook in geval van arbeidsongeschiktheid (ziekte), tijdelijke werkloosheid door overmacht, economische werkloosheid voor bedienden en preventieve verwijdering van het werk vóór de effectieve datum van levering…
 • Verlengde moederschapsrust
  • Elke dag dat het kind in neonatologie of N* verblijft vanaf dag 8 na de geboorte
  • Maximaal 24 weken

Geboorteverlof (~ vaderschapsverlof) 

 • 20 dagen
 • Op te nemen binnen 4 maanden na de geboorte
 • Kan opgenomen worden in een aaneengesloten periode opnemen of met losse dagen
 • Eerste 3 dagen: vergoeding door werkgever vanaf 4de dag: vergoeding door mutualiteit
 • Enkel recht mits huwelijk of erkenning van het kind

Andere verlofstelsels werknemers

 • Ouderschapsverlof
  • Opnemen vanaf geboorte tot 12 jaar
  • Voltijds (4 m), deeltijds (8m), 1/5 (20m) of 1/10 (40 m)
  • Uitbetaald door de RVA
 • Lactatieverlof/lactatiepauzes
  • Profylactisch verlof: betaald (niet voor iedereen)
  • Individueel toegestaan borstvoedingsverlof: vaak onbetaald
   (voor iedereen)
  • Borstvoedingspauzes: betaling via mutualiteit

Zelfstandig statuut mama

 • Moederschapsrust
  • 12 weken (13 weken voor tweeling)
  • 3 weken verplicht te nemen waarvan 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum alle activiteiten moeten volledig gestopt worden.
  • Overige 9 weken : keuze of je deze neemt + keuze om deeltijds te nemen (18w deeltijds)
 • Verlenging moederschapsrust ook mogelijk
 • Voor verdere administratieve items en informatie: contactname met sociaal verzekeringsfonds en/of mutualiteit.

Zelfstandig statuut mee-ouder

 • Recht op 20 volledige dagen of 40 halve dagen
 • Te nemen binnen een periode van 4 maanden na de geboorte
 • Aan te vragen via het sociaal verzekeringsfonds. Zij doen ook de uitbetaling.

Erkenning en aangifte

Erkenning

 • Enkel voor ongehuwden
 • Best voor de bevalling, maar kan ook bij geboorteaangifte (of zelfs nog later)
 • Voor bevalling
  • Samen naar stad/gemeente waar je woont
  • Identiteitsbewijzen + attest zwangerschap meenemen
 • Na bevalling:
  • Binnen de 15 dagen na de bevalling
  • Samen naar stad/gemeente je bevallen bent
  • identiteitsbewijzen + bewijs van geboorte

Geboorteaangifte

 • Binnen 15 dagen na geboorte
 • In stad/gemeente waar je bevalt
 • Welke documenten ontvang je?
  • Geboorteattesten
  • Attest voor mutualiteit
  • Attest inenting tegen poliomyelitis

Verzekering en hospitalisatie

Verzekering en hospitalisatie

 • Prijs hangt af van kamerkeuze, geneesheer, bevalling, verzekering,….
 • Vaginale bevalling
  • raming normaal verzekerde
   • gemeenschappelijke kamer: ±€300
   • privékamer: ±€2000
 • Keizersnede (sectio)
  • raming normaal verzekerde
   • gemeenschappelijke kamer: ±€300
   • privékamer: ±€2500
 • Ziekenfonds betaalt een groot deel van de kosten
 • Hospitalisatieverzekering?
  • Belangrijk verschil hospitalisatieverzekering bij mutualiteit of verzekering bij private verzekeringsmaatschappij
  • Verschil van polis tot polis dus best vooraf checken!

Hulp en zorg aan huis

Prenatale zorg

 • Medische opvolging door vroedvrouw/huisarts in aanvulling van de opvolging door de gynaecoloog
 • Prenataal contact via Kind en Gezin
 • Kraamzorg (= gezins en kraamhulp)
  • Prijs afhankelijk van gezamenlijk belastbaar inkomen
  • Sommige ziekenfondsen geven een vergoeding
  • Sommige hospitalisatieverzekeringen komen geheel of gedeeltelijk tussen
  • Kan vanaf 1 maand vóór de vermoedelijke bevallingsdatum opstarten tot 2m na de bevalling
  • Graag op tijd aanvragen (uiterlijk voor 30 weken)

Postnatale zorg

 • Medische nazorg door vroedvrouw
  • Verplicht eerste 5 dagen + nadien aanbevolen
  • Door ziekenfonds terugbetaald (eerste 5 dagen + 6 facultatieve huisbezoeken. Langer mogelijk met doktersvoorschrift of bij medische verwikkelingen)
  • Enkel verplaatsingskosten vroedvrouw te betalen + eenmalige opstartkost
  • www.vroedvrouwen.be
 • Postnataal contact door Kind & Gezin
 • Kraamzorg (= gezins en kraamhulp)
  • Zie vorige slide