Artsen


De medische staf op neonatologie bestaat uit neonatologen bijgestaan door artsen in opleiding.

Neonatologen zijn kinderartsen gespecialiseerd in de zorg voor pasgeboren kinderen, elk met eigen interessegebieden.
Arts-specialisten in opleiding (ASO) of assistenten, zijn artsen in de eindfase van een opleiding tot kinderarts.


Dagelijkse opvolging


Een assistent zal elke dag de behandeling en evolutie van jullie baby evalueren. Hij overloopt zijn bevinden met een van de neonatologen. Op basis van de evolutie van jullie kindje wordt de behandeling eventueel aangepast.

 

Altijd arts aanwezig


De kinderen op onze intensieve afdeling hebben dag en nacht verzorging nodig. Daarom is er altijd een assistent op de afdeling aanwezig. De neonatoloog van wacht is permanent bereikbaar en komt naar de afdeling als dit nodig is.

 

Advies van andere disciplines


Bij specifieke medische problemen vragen onze neonatologen advies van andere artsen-specialisten. Voorbeelden:

Kindercardioloog voor hartproblemen
Kinderneuroloog voor hersen- en zenuwstelselproblemen
Kindernefroloog voor nier- en urinewegproblemen
Kindergastro-enteroloog voor maag- en darmproblemen
Oftalmoloog voor oogproblemen
Chirurg en anesthesist voor heelkundige problemen
Neus-keel-oorarts (NKO-arts)


Verpleegkundigen


Op de dienst werken een 120-tal verpleegkundigen. We proberen om uw kindje zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige te laten verzorgen. Zo leert de verpleegkundige de gewoontes van uw kindje beter kennen.

De (adjunct-) hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk voor het team van verpleegkundigen en de organisatie van de zorgverlening op de afdeling.

 

Kinesitherapeut


De kinesitherapeut heeft zich gespecialiseerd in ontwikkelingsbegeleiding. Zij behandelt kinderen op vraag van de arts en volgt de ontwikkeling op van zeer jonge of langdurig zieke kinderen. Je kunt bij haar terecht met vragen over de ontwikkeling van je kindje.

 

Kinderpsycholoog en kinderpsychiater


Bij de kinderpsycholoog en kinderpsychiater kan je enerzijds terecht om te praten over de gevoelens en de angsten die deze periode bij jou als ouder teweegbrengen.

Anderzijds is er ook de mogelijkheid om stil te staan bij het typische gedrag en de belevingswereld van je kindje en hoe je daar als ouder op kunt inspelen.

 

Sociaal werkster


De opname van je kindje is zeer ingrijpend voor jou en je gezin. Daarom kun je bij de sociaal werkster van de afdeling terecht, zowel voor een vertrouwelijk gesprek als met vragen van administratieve of praktische aard.

 

Secretaresse


Onze secretaressen staan in voor de administratieve taken. Zij verwerken de briefwisseling naar de verwijzende kinderartsen en ouders. Ze beheren de dossiers en plannen de nodige afspraken bij de neonatologen.

 

Logistiek medewerker


Deze medewerkers zijn geen verpleegkundigen en zijn niet op de hoogte van de toestand van uw kindje. Ze staan in voor diverse hulp in de zorg zoals logistieke ondersteuning, hygiënisch onderhoud en aanvullen van het materiaal.

 

Pastor


Soms kan het zinvol zijn om tijdens bepaalde momenten – zowel goede als minder goede – je kindje te omringen met een klein ‘ritueel gebaar’. Hiervoor kan je terecht bij een pastor die met onze dienst verbonden is.

 

Schoonmaakploeg


Ons team schoonmakers staat in voor het dagelijks reinigen en ontsmetten van de intensieve zorgenafdeling. Het accent op het hygiënische is noodzakelijk om de patiëntenzorg maximaal te kunnen waarborgen.