Naar huis

Reisgids naar huis

  • In Nederland wordt jaarlijks acht procent van alle kinderen te vroeg geboren, ofwel voor de 37ste zwangerschapsweek. Omgerekend naar het aantal geboorten zijn dit zo’n 13.000 kinderen per jaar. Omdat er zoveel komt kijken bij een vroeggeboorte en er weinig tijd is om alles uit te leggen – maar iedereen daar wel veel behoefte aan heeft – is dit boek ontstaan.
  • Het boek geeft op een toegankelijke manier inzage in de specialistische medische processen die het kind doormaakt en biedt steun aan ouders.
  • Die voelen zich vaak machteloos en hopen dat het kind ook buiten de baarmoeder groeit en sterker wordt.
    Na de eerste fase in het ziekenhuis wordt er verder gekeken, naar de voorzichtige periode thuis en de verdere ontwikkeling van het kind. We geven tips voor de verzorging van de baby en delen ervaringen uit de praktijk voor kinderen tot vier jaar.
  • Deels is de informatie gebaseerd op wetenschap en professionele adviezen, met een breed spectrum aan specialisten die een bijdrage hebben geleverd aan het boek. Daarnaast zijn ouders van te vroeg geboren kinderen geïnterviewd, om hun waardevolle verhalen inspirerend en herkenbaar te laten zijn voor iedereen in deze situatie. Ouders, verzorgers, kinderprofessionals, zorginstellingen, werkgevers, vrienden en verwanten: neem dit boek ter hand als een kind in de omgeving te vroeg wordt geboren. Begrip voor de situatie en kennis over de gevolgen van een vroeggeboorte helpen het gezin, en geven het kind de kans te groeien in het eigen tempo. Samengesteld door kinderarts-neonatoloog Angelique Hoffmann-Haringsma en medisch maatschappelijk werker Liduine Schönau